Tác giả: Thảo Duyên - BlogConMon

SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

Sự tích Hồ Gươm là một truyện cổ tích Việt Nam giải thích về nguồn gốc tên gọi Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm), đồng thời ca ngợi tính nhân …