Chúng tôi là ai?

Địa chỉ trang web: https://mevabethaoduyen.com.

Mẹ Và Bé Thảo Duyên tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân. Chính sách bảo mật này chỉ rõ các thực tiễn mà chúng tôi đã áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, để khách hàng có thể cảm thấy an tâm về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Thông qua sử dụng trang web MeVaBeThaoDuyen.com của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho Mẹ Và Bé Thảo Duyên theo cách khác, khách hàng đồng ý cho Mẹ Và Bé Thảo Duyên thu thập, sử dụng, và / hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng theo Chính Sách Bảo Mật này.

Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và tại sao chúng tôi thu thập nó

Bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân khách hàng trình duyệt để giúp phát hiện spam. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai cùng với bình luận của bạn.

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn tham gia lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Việc này là để thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại chi tiết của bạn khi bạn để lại nhận xét khác.

Giống như nhiều công ty, chúng tôi đôi khi sử dụng công nghệ “cookie” trên trang web của chúng tôi. Cookies là thông tin được lưu trữ trên máy tính của khách hàng bằng trình duyệt web để lưu lại những preferences khi khách hàng đăng nhập vào những trang web cụ thể. Khi khách hàng đăng nhập, cookie đều cho chúng tôi biết dù là người đã từng đăng nhập hay mới đăng nhập, và nó có thể cho chúng tôi biết những quảng cáo nào đưa khách hàng đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để hỗ trợ xác định đặc điểm vị trí mà khách hàng quan tâm nhất để cung cấp thêm những gì mà khách hàng cần. Nếu khách hàng chọn, khách hàng có thể đặt trình duyệt web để từ chối những cookie hoặc khách hàng có thể xóa từng cái hoặc toàn bộ cookie trên máy tính theo hướng dẫn của tập tin hỗ trợ trình duyệt. Tuy nhiên, nếu khách hàng không cho phép cookie nhận được bởi trình duyệt web, khách hàng có thể gặp trở ngại khi truy cập một số trang và các tính năng nhất định trên trang web này.

Các Liên kết

Trang web này do Mẹ Và Bé Thảo Duyên điều hành có thể có các liên kết tới các trang web khác do các bên thứ ba điều hành. Chúng tôi không có tuyên bố hoặc đảm bảo đối với thực tiễn về quyền riêng tư của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào và không chịu trách nhiệm cho các chính sách bảo mật của các trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi sự tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Cách Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của khách hàng cho bên thứ ba của chúng tôi trong những trường hợp nhất định, bao gồm trong các trường hợp sau:

 • Chia sẻ thông tin của khách hàng với các chi nhánh thành viên của Mẹ Và Bé Thảo Duyên.
 • Chia sẻ thông tin của khách hàng với các công ty đối tác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của khách hàng với các công ty đối tác được lựa chọn cẩn thận khi chúng tôi tin rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ có thể thu hút khách hàng. Khách hàng có thể “không tham gia” các chương trình và dịch vụ của đối tác bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật Hồ sơ Khách hàng (nếu có) hoặc liên hệ với chúng tôi. Đối tác của chúng tôi bị cấm sử dụng thông tin liên lạc của khách hàng cho các mục đích khác ngoài cung cấp các chương trình và dịch vụ có liên quan và họ phải duy trì thông tin liên lạc của khách hàng trong sự bảo mật.
 • Chia sẻ thông tin của khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ của Mẹ Và Bé Thảo Duyên. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các công ty hoặc cá nhân cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ. Các dịch vụ này có thể bao gồm, trong số những thứ khác, giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu, để tạo ra hoặc duy trì cơ sở dữ liệu của mình, để nghiên cứu và giải đáp những người yêu cầu sản phẩm, dịch vụ, hoặc thông tin từ chúng tôi, chuẩn bị và phân phối thông tin liên lạc, hoặc để đáp ứng các yêu cầu.
 • Quảng Cáo Dựa Trên Sở Thích. Mẹ Và Bé Thảo Duyên tham gia quảng cáo dựa trên sở thích (hành vi trực tuyến). Điều này có nghĩa là bên thứ ba có thể sử dụng công nghệ, chẳng hạn như cookie trên trình duyệt của khách hàng hoặc biển báo web để xác định khách hàng trên trang web của chúng tôi để họ có thể cung cấp quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của khách hàng. Khách hàng có thể thấy quảng cáo trên trang web của chúng tôi phù hợp với cách bạn duyệt web hoặc mua sắm hoặc khách hàng có thể thấy quảng cáo cho các sản phẩm của Mẹ Và Bé Thảo Duyên trên các trang web khác dựa trên hành vi duyệt web của khách hàng.
 • Blog, Bài đăng Trực tuyến và Nhận xét. Chúng tôi có thể quyết định cho phép khách hàng chia sẻ bình luận, bài đăng, nhận xét (bao gồm xếp hạng hoặc đánh giá) hoặc thông tin khác. Nếu khách hàng chọn gửi thông tin đó cho chúng tôi, thông tin khách hàng gửi có thể đưa đến công chúng. Thông tin mà bạn cung cấp ở những khu vực này có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác khi truy cập chúng.
 • Các bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không mang tính cá nhân với các bên thứ ba khác mà không được mô tả ở trên. Khi chúng tôi làm như vậy chúng tôi có thể tổng hợp hoặc định dạng lại thông tin để bên thứ ba không có khả năng liên kết dữ liệu đối với khách hàng, máy tính hoặc thiết bị của khách hàng. Tổng hợp có nghĩa là chúng tôi kết hợp các thông tin không mang tính cá nhân của nhiều người với nhau để dữ liệu không liên quan đến bất kỳ một người nào. Định dạng lại có nghĩa là chúng tôi cố gắng để loại bỏ hoặc thay đổi một số thông tin nhất định có thể được sử dụng để liên kết dữ liệu với một người cụ thể.
 • Thực Thi Pháp Luật và Xử lý Hợp Pháp. Chúng tôi có thể báo cáo với các cơ quan thực thi pháp luật bất kỳ hoạt động nào mà chúng tôi tin là bất hợp pháp hoặc là chúng tôi có lý do tin rằng có thể trợ giúp cho việc điều tra thi hành pháp luật về hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin của khách hàng cho các cơ quan thực thi pháp luật nếu chúng tôi xác định, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi rằng, khách hàng đã vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc việc tiết lộ thông tin của khách hàng có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Mẹ Và Bé Thảo Duyên, hoặc một người khác.
 • Chia sẻ thông tin của khách hàng theo cho phép của pháp luật. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của khách hàng với người khác theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin của khách hàng với các cơ quan nhà nước, hoặc các bên thứ ba để đáp lại yêu cầu của tòa án, lệnh của tòa án, quy trình pháp lý khác hoặc như chúng tôi cho rằng là cần thiết để thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi để bảo vệ chống lại các khiếu kiện pháp lý đã được đưa ra đối với chúng tôi hoặc để bảo vệ chống lại các khiếu kiện pháp lý có thể có mà chúng tôi xác định theo toàn quyền quyết định của chúng tôi là có thể được đưa ra chống lại chúng tôi.
 • Giao dịch kinh doanh. Những trường hợp cũng có thể xảy ra khi Mẹ Và Bé Thảo Duyên quyết định bán, mua, hợp nhất hoặc tổ chức lại hoạt động kinh doanh của mình. Giao dịch như vậy có thể liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân cho người mua hoặc người bán tiềm năng hoặc thực tế. Đó là thực tiễn của chúng tôi để tìm kiếm sự bảo vệ thích hợp cho việc tiết lộ thông tin như vậy trong các loại giao dịch này.
 • Chuyển qua biên giới. Thông tin cá nhân có thể được chuyển đến các phương tiện lưu trữ dữ liệu hoặc các máy chủ bên ngoài [điền quốc gia] hoặc các công ty trực thuộc hoặc các bên thứ ba tin cậy bên ngoài [điền quốc gia] để họ có thể xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi và chúng tôi có thể thực hiện các yêu cầu của khách hàng và sử dụng Thông tin cá nhân cho mục đích mà nó đã được thu thập.

Nội dung Khách hàng gửi đến các trang web của chúng tôi

Bằng cách gửi nội dung đến và thông qua (các) trang web được kiểm soát bởi Mẹ Và Bé Thảo Duyên và / hoặc các công ty trực thuộc hoặc nhà cung cấp dịch vụ (“Trang web MeVaBeThaoDuyen.com”), khách hàng có trách nhiệm sau: (1) Khách hàng là chủ sở hữu nội dung; (2) nội dung là trung thực và chính xác; (3) nội dung sẽ không gây phương hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; (4) nội dung không vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền sở hữu hoặc quyền công khai và riêng tư của người khác; (5) nội dung không vi phạm luật, quy định, pháp lệnh hoặc quy định; (6) nội dung không được coi là hợp pháp, phỉ báng, gây hận thù, kỳ thị chủng tộc hoặc tôn giáo hoặc gây khó chịu hoặc quấy rối đối với bên khác; (7) nội dung không bao gồm các tham chiếu đến các trang web khác, địa chỉ email, thông tin liên lạc hoặc số điện thoại; (8) nếu nội dung bao gồm hình ảnh hoặc tên của người có thể nhận dạng được, khách hàng phải có sự cho phép của người đó để đưa hình ảnh / tên của họ vào nội dung khách hàng gửi; Và (9) nội dung không chứa virus máy tính, sâu hoặc các chương trình hoặc tệp tin gây hại khác.

Đối với bất kỳ nội dung nào mà khách hàng gửi, khách hàng đã cấp cho MeVaBeThaoDuyen quyền vĩnh viễn, không thể huỷ ngang, không phải trả phí bản quyền, có thể cấp phép lại, quyền chuyển giao và cho phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, xoá toàn bộ, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ và / hoặc bán và / hoặc phân phối nội dung đó và / hoặc kết hợp các nội dung đó dưới bất kỳ hình thức, trung gian hoặc công nghệ nào trên toàn thế giới mà không bồi thường cho khách hàng. Khách hàng cũng theo đây cấp cho mỗi người sử dụng trang web MeVaBeThaoDuyen sự cho phép không riêng biệt để truy cập vào nội dung của khách hàng thông qua các trang này và để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện các nội dung như được phép thông qua các chức năng của các trang này.

Tất cả nội dung khách hàng gửi có thể được sử dụng theo toàn quyền của MeVaBeThaoDuyen. MeVaBeThaoDuyen và / hoặc các công ty trực thuộc của nó có quyền thay đổi, cô đông lại hoặc xóa bất kỳ nội dung nào trên Trang web MeVaBeThaoDuyen mà theo toàn quyền quyết định của mình MeVaBeThaoDuyen cho là vi phạm nội dung hướng dẫn hoặc bất kỳ quy định nào khác trong Chính sách này. MeVaBeThaoDuyen không đảm bảo rằng khách hàng sẽ có bất kỳ yêu cầu nào thông qua chúng tôi để chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào khách hàng đã gửi. Xếp hạng sản phẩm và nhận xét bằng văn bản thường được đăng trong vòng từ hai đến bốn ngày làm việc. Tuy nhiên, MeVaBeThaoDuyen có quyền loại bỏ hoặc từ chối đăng bất cứ nội dung nào khách hàng gửi vì bất kỳ lý do gì.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ phải lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Cách thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào mà có thể được sử dụng để xác định khách hàng. MeVaBeThaoDuyen có thể thu thập thông tin cá nhân về khách hàng (như tên, email, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ), theo những cách sau đây:

 • Thông qua trang web;
 • Thông qua nhà bán lẻ, nhà phân phối, người bán hàng;
 • Khi khách hàng liên hệ để hỏi hoặc khiếu nại đối với sản phẩm của chúng tôi;
 • Khi khách hàng đánh giá hoặc nhận xét về sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi; và/hoặc
 • Khi khách hàng tham gia chương trinh khuyến mại và nghiên cứu thị trường của chúng tôi

Truy cập, sửa chữa, cập nhật hoặc giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng

Nếu thông tin cá nhân của khách hàng thay đổi (chẳng hạn như địa chỉ) hoặc nếu khách hàng không còn muốn chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của mình nữa, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cách sửa chữa, cập nhật hoặc xóa hồ sơ của khách hàng. Nếu khách hàng tin rằng vì bất kỳ lý do gì mà chúng tôi đang giữ thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về khách hàng, khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa nó.

Khách hàng cũng có thể chọn không nhận các thông tin tiếp thị mà chúng tôi gửi cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi khách hàng làm như vậy, nó có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ mà khách hàng đã chọn để nhận từ MeVaBeThaoDuyen khi chấp nhận các thông tin liên lạc là điều kiện để nhận các dịch vụ.

Nếu khách hàng muốn truy cập thông tin cá nhân của mình hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi hoặc bất kỳ khiếu nại liên quan đến việc xử lý quyền riêng tư của khách hàng bởi chúng tôi, vui lòng liên hệ qua email: mevabethaoduyen@gmail.com

MẸ VÀ BÉ THẢO DUYÊN

Bạn đồng hành của mẹ và bé!