SỰ TÍCH NÚI BÀ ĐEN

Núi Bà Đen là một ngọn núi nằm trong quần thể di tích văn hoá lịch sử núi Bà Đen. Sự tích núi Bà Đen có vài dị bản, nhưng đều kể về một người con gái chết oan, sau cứu nhân độ thế, mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho chúng sinh. Sau đây là một dị bản của truyện.

Truyện cổ tích sự tích núi Bà Đen

Ngày xưa, núi Bà Đen gọi là núi Một. Trên đó, có một tượng đá rất linh thiêng.

Người Việt Nam, Cao Miên, Chăm… xúm nhau dọn đường để lên cúng Phật.

Họ phải đi từng đoàn vì dọc đường cọp beo rất nhiều.

Thuở ấy Lý Thị Thiên Hương là cô gái văn hay, võ giỏi gốc ở Trảng Bàng.

Thuở nhỏ, nước da của cô đen đúa nhưng lớn lên trở nên xinh đẹp.

Mỗi ngày rằm, cô lên núi lạy Phật.

Trong làng có chàng thanh niên tên Lê Sĩ Triệt đem lòng yêu mến cô.

Một hôm, vị quan Cao Miên nọ toan dùng võ lực bắt sống cô đem vè làm thiếp.

Quan ta bèn ra lệnh cho tên thầy võ thi hành.

Lúc cô Lý Thị Thiên Hương bị tên võ phu nọ đánh bại, bỗng nhiên Lê Sĩ Triệt xông ra cứu được.

Về nhà, cô thuật lại cho cha mẹ hay.

Cha mẹ cô đồng ý cho làm lễ thành hôn.

Nhưng lúc ấy nhằm lúc Võ Tánh chiêu binh giúp vua Gia Long đánh Tây Sơn, Lê Sĩ Triệt lập tức tòng quân.

Cô Thiên Hương chờ ngày Lê Sĩ Triệt trở về ca khúc khải hoàn.

Rủi thay hôm nọ, lúc đang cầu khẩn trên núi, bọn cướp Miên đến bao vây.

Nàng phải chạy và rừng mất tích luôn.

Qua đời Minh Mạng, có vị hoà thượng trụ trì trên núi Tây Ninh.

Một hôm đang niệm Phật, sư cụ thấy một nàng nọ, mặt đen nhưng xinh đẹp hiện ra nói văng vẳng:

– Ta đây là Lý Thị Thiên Hương khi mười tám tuổi bị bọn cướp rượt nên té xuống hố mà chết.

Nay ta đắc quả rồi.

Hoà thượng nên xuống triền núi phía Đông Nam tìm thi hài ta mà chôn cất giùm…

Đúng như lời, hoà thượng gặp xác của cô đem chôn cất.

Vì tiếng đồn, vài người Cao Miên đến coi đám ma nọ nhưng vừa tới là họ hộc máu ngã ra chết.

Quan Thượng quốc công Lê Văn Duyệt bèn lên núi để biết hư thực.

Ngài hứa dâng sớ vào trào để truy phong cô Thiên Hương nếu cô làm thế nào cho ngài thấy tận mắt sự hiển hách.

Dứt lời cô Thiên Hương bèn nhập và xác một đứa con gái mà nói:

– Hồn của thượng quan nay mai được chức Thần kỳ linh hiển nhưng xác của thượng quan phải bị hành hạ.

Quan Thượng quốc công Lê Văn Duyên nói:

– Bổn chức không cầu xin biết tương lai của mình. Bổn chức muốn biết rõ căn do của nàng.

Xác nọ bèn rơi nước mắt thuật lại việc chết oan của mình và nhắc lại duyên tiền định với Lê Sĩ Triệt.

Theo lời thuật lại thì sau khi thành Bình Định thất thủ, Lê Sĩ Triệt tử tiết theo Võ Tánh, đã được phong chức Thần tượng coi sóc hai tỉnh Khánh Hoà, Bình Thuận.

Vì muốn được trường sinh bất tử nên hai đàng không chung chăn gối với nhau.

Nhờ vậy nàng được phép xuống cõi trần để cứu dân độ thế.

Dắt lời, cô gái nọ nhào ngửa, bất tỉnh nhân sự hồi lâu mới tỉnh.

Quan Thượng Quốc công bèn thay mặt nhà vua mà phong Lý Thị Thiên Hương chức vị “Linh Sơn Thánh Mẫu” ngự ở núi Một, tức là núi Bà bây giờ.

Truyện cổ tích Sự tích núi Bà Đen

Theo “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam – Nhà xuất bản Văn học”

Xem thêm: Sự tích Đầm Mực

Bình Luận